Ươm giống và nuôi ngao

88

GT modun 01 - Chon noi uong va nuoi ngao
GT modun 02 - Chuan bi noi uong giong va nuoi ngao
GT modun 03 - Lua chon ngao giong
GT modun 04 - Tha giong
GT modun 05 - Cham soc va quan ly
GT modun 06 - Thu hoach