THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPINFO, THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN RỪNG

20130

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ, trường Đại học Tây Bắc thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn sử dụng phần mềm Mapinfo và thiết bị di động thông minh giám sát tài nguyên rừng như sau:

  1. Mục tiêu khóa học

Trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng sử dụng phần mềm Mapinfo, thiết bị di động thông minh xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu bản đồ phục vụ công tác quản lý tài nguyên rừng.

  1. Nội dung khóa học

– Kiến thức chung về bản đồ, hệ quy chiếu, hệ tọa độ.

– Xây dựng, tạo lập các lớp bản đồ từ số hóa bản đồ, dữ liệu không gian, ảnh vệ tinh.

– Cập nhật, phân tích dữ liệu không gian.

– Xây dựng, cập nhật, trích xuất dữ liệu thuộc tính.

– Xây dựng bản đồ chuyên đề, biên tập bản đồ và thiết kế trang in.

– Sử dụng máy tính bảng, điện thoại di động thông minh giám sát tài nguyên rừng.

  1. Đối tượng tuyển sinh

            Sinh viên trong và ngoài trường, các cá nhân có nhu cầu, tự nguyện.

  1. Yêu cầu tham gia lớp học

            – Học viên chuẩn bị máy tính cá nhân, chuột máy tính, ổ cắm kéo dài, điện thoại di động để thuận tiện cho việc sử dụng, cập nhật dữ liệu, thực hành và tự học.

– Mỗi lớp tối đa 20 học viên.

  1. Địa điểm

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ

  1. Thời gian học, giáo viên giảng dạy

– 30 tiết, vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Dự kiến khai giảng 23 – 24/3/2019.

– Giáo viên giảng dạy: TS. Vũ Đức Toàn

  1. Học phí

– 1.000.000 đồng đối với học viên ngoài trường có cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

– Giảm 50% học phí đối với sinh viên đang theo học tại trường có cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

– Miễn phí đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường có nhu cầu học và không lấy chứng chỉ.

  1. Thời gian đăng ký

– Thời gian đăng ký: trước ngày 22/3/2019

– Hình thức đăng ký: Học viên gửi thông tin gồm: Họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, email, số điện thoại, liên hệ qua địa chỉ Email: toansla@gmail.com