SEMINAR MỘT SỐ NGHIÊN CỨU BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM

53

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 và Tháng hành động vì môi trường, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ tổ chức Seminar vào ngày 3/6/2020 tại Phòng họp 2 Trường Đại học Tây Bắc, tổ 2 Phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La.

Thành phần gồm đại diện Hội đồng Trường Đại học Tây Bắc, Trung tâm NCKH&CGCN, custodia cover samsung đại diện Khoa Nông Lâm, custodia cover iphone các Trung tâm thuộc và trực thuộc Trường, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc, custodia iphone custodia cover huawei Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc và các giảng viên, coque iphone 8 cán bộ và sinh viên quan tâm .

Phát biểu khai mạc TS Đoàn Đức Lân, Chủ tịch Hội đồng trường đã khái quát về tình hình môi trường, custodia cover iphone custodia cover iphone các nghiên cứu đã và đang tiến hành trong công tác bảo vệ môi trường tại khu vực Tây Bắc, coque iphone 8 trong đó nhấn mạnh về phát triển kinh tế và môi trường bền vững.

TS Đoàn Đức Lân chia sẻ kinh nghiệm cùng các đơn vị khách mời

Với những nghiên cứu mang tính ứng dụng cao trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như; phát triển rừng bền vững, custodia cover iphone mô hình nông lâm kết hợp, custodia cover iphone sản xuất phân ủ hữu cơ từ vỏ cà phê.. coque samsung a70 iphone 6 hoesjes …Trong buổi seminar các đại biểu cũng đã chia sẻ các nghiên cứu, kinh nghiệm chuyên môn về bảo vệ môi trường.