NIỀM VUI NGƯỜI DÂN BẢN THẲM CỌNG KHI ĐƯỢC NHẬN DÊ GIỐNG TỪ DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÂN RỘNG GIỐNG DÊ CỎ TẠI SƠN LA

32

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-KTHT-GN ngày 25/6/2020 của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán xây dựng mô hình nhân rộng giống dê cỏ tại Sơn La thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2020. Từ ngày 17/5/2020 đến ngày 23/7/2020 các cán bộ dự án của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc đã phối hợp với cán bộ thu y xã Hua Trai – Ông Quàng Văn Lợi, trưởng bản Thẳm Cọng – Ông Vàng A Vạ và người dân tham gia mô hình đã tiến hành đi mua dê cái giống dê cỏ địa phương trên địa bàn các xã: Hua Trai, Chiềng Lao, Pi Toong, Chiềng San trên địa bàn huyện Mường La. Kết quả đã mua được 70 con dê cái có trọng lượng từ 17 đến 39kg/con.

Trong 70 con dê cái thuộc giống dê cỏ địa phương thì có 33 con đang mang thai chiếm 47% số dê mô hình cấp cho các hộ dân, vì dê được mua dưới sự giám sát của cán bộ thú y, trưởng bản và được sự đồng ý của hộ dân khi nhận dê nên toàn bộ 70 con dê được đánh giá có ngoại hình tương đối tốt để làm giống. Tuy nhiên vì dê được mua tại nhiều hộ dân tại các xã khác nhau, nên sau khi kiểm tra nếu con dê nào chưa mang thai thì sẽ tiến hành tiêm vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng và đậu dê.

Khi nhận được dê, Ông Vàng A Vạ trưởng bản cho biết: “Hiện nay trong toàn bản Thẳm Cọng có khoảng 100 con dê cả lớn lẫn nhỏ, thêm 70 con dê mô hình cấp và số dê sắp đẻ trong giai đoạn tới từ 70 con dê này và các con dê khác trong bản thì đàn dê của bản trong năm nay sẽ tăng lên khoảng 300 con, đây là một điều kiện thuận lợi để phát triển đàn dê của bản thành sản phẩm hàng hóa, có sức hút với người mua vì số lượng lớn nên họ cũng bõ công vào mua. Nhưng ngại một nỗi đường vào bản hiện nay vẫn là đường đất, rất khó đi nhất là vào mùa mưa nên đôi khi phải chở ra ngoài đường nhựa thì mới bán được, mà ra đó không bán được lại mang dê vào thì hại dê lắm”.

 

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng nụ cười vẫn nở trên môi của những người dân nghèo bản Thẳm Cọng khi được nhà nước hỗ trợ dê, thức ăn, kỹ thuật và vắc xin để có thể tạo một sinh kế bền vững giúp người dân thoát nghèo. Vì đặc điểm sống gần rừng nên nguồn thức ăn cho dê của các hộ dân trong bản Thẳm Cọng khá nhiều hơn so với các bản khác, người dân ở đây cũng có nhiều kinh nghiệm nuôi giống dê cỏ địa phương nhưng việc nuôi nhốt thì chưa được nhiều hộ áp dụng.

Tác giả: Đào Hữu Bính