Nghiệm thu kết quả đề tài Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giống gà đen H’Mông tại tỉnh Sơn La

230
Ngày 04/12/2015, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học công nghệ cấp tỉnh ( Hội đồng) đã họp đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài “ Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giống gà đen H’Mông tại tỉnh Sơn La”. Cơ quan chủ trì – Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường Đại học Tây Bắc, ThS. Vũ Thị Đức làm chủ nhiệm đề tài. Thành viên Hội đồng gồm Ông Lê Minh Phong – KS, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chủ tịch; Ông Khúc Ngọc Hoan – Trưởng phòng Quản lý KH&CN (Sở KH&CN) – Thư ký và 07 Ủy viên là lãnh đạo  Sở khoa học và công nghệ, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Tây Bắc, Chi cục Thú y, Chi cục Kiểm Lâm, Phòng kế hoạch tài chính (Sở NN&PTNT),Trạm khuyến nông huyện Thuận Châu.

Hội đồng nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu Bảo tồn phát triển giống gà đen H’ Mông tại tỉnh Sơn La”

ThS Vũ Thị Đức báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài: Sản xuất được 815 con Gà đen H’Mông được sinh ra từ đàn bố mẹ (thế hệ xuất phát); Cung cấp 1010 con Gà giống cho 15 hộ dân dân từ đàn gà sinh sản của đề tài; Sản xuất được 2098 trứng gà gống từ đàn thế hệ xuất phát; Xây dựng 03 Mô hình thí nghiệm: Mô hình thí nghiệm trên đàn sinh sản, Mô hình thí nghiệm trên đàn thương phẩm, Mô hình khảo nghiệm nuôi gà thương phẩm tại nông hộ; Các kết quả nghiên cứu về các đặc điểm sinh học, sinh trưởng, sinh sản, khảo sát năng suất, chất lượng thịt, trứng; Xây dựng 02 Quy trình: Quy trình nuôi gà đen H’Mông thương phẩm, quy trình chọn giống, nuôi dưỡng gà đen H’ Mông sinh sản; Giải pháp bảo tồn gà đen H’Mông tại tỉnh Sơn La; Tập huấn kỹ thuật cho 90 hộ dân về kỹ thuật nuôi gà, nuôi giun quế; bảo tồn 70 con gà sinh sản dể nhân giống cung cấp ra thị trường.
 
ThS Vũ Thị Đức – Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài
Sau khi nghe báo cáo kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá và kết luận: Hội đồng đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của đề tài, các nội dung nghiên cứu được thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung theo đúng tiến độ, đảm bảo tính khoa học, logic, tin cậy; Kết quả nghiên cứu đề tài đã cung cấp các số liệu khoa học về giống gà đen H’Mông nuôi sinh sản và thương phẩm tại Sơn La; Các kết quả nghiên cứu về các đặc điểm sinh học, sinh trưởng, sinh sản, khảo sát năng suất, chất lượng thịt, trứng tương đương với các nghiên cứu trước đây về gà đen H’Mông; Chủ động sản xuất được gà giống chất lượng, đảm bảo để cung cấp cho người dân góp phần bảo tồn nguồn gen giống gà quý của khu vực đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc.
Hội đồng đã thống nhất đánh giá đề tài “ Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giống gà đen H’Mông tại tỉnh Sơn La” đạt yêu cầu nghiệm thu.
Ánh Tuyết
http://sokhoahoc.sonla.gov.vn/tin-tuc/1032_2850/Nghiem-thu-ket-qua-de-tai-Nghien-cuu-bao-ton-phat-trien-giong-ga-den-H-Mong-tai-tinh-Son-La.htm