Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Cây thuốc trên núi đá vôi tỉnh Điện Biên

10587

Chiều 11/4/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điên Biên, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu gây trồng một số cây thuốc, dược liệu quí trên núi đá vôi tỉnh Điện Biên” do  Ths. Vũ Thị Đức  làm chủ nhiệm đề tài  thuộc trung tâm nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ – Trường Đại học Tây Bắc chủ trì thực hiện. Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã nhận xét, đánh giá cao về tính thực tiễn của đề tài đã bám sát mục tiêu, nội dung đề ra, công phu, hàm lương khoa học nhiều : đã thu thập và lập danh lục 413 loài cây thuốc trên núi đá vôi và   các bài thuốc  thuộc 12 nhóm bệnh;  3 mô hình trồng: giảo cổ lam, y dĩ, đảng sâm. Hội đồng cũng đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của chủ nhiệm đề tài và nhóm tác giả trong việc tổ chức và thực hiện đề tài có phạm vi nghiên cứu khá rộng và với thời gian trong hai năm, những kết quả đã thực hiện cho đến nay là một thành công khá lớn mà  chủ nhiệm đề tài và nhóm thành viên đã hoàn thành được.

Hinh1. Ths. Vũ Thị Đức chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt đề tài trước hội đồng nghiệm thu

Kết quả về Sản phẩm khoa học:01 báo cáo kết quả đề tài, 01 bài báo khoa học; về sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn 1  nhóm sinh viên làm đề tài cấp trường, 3 sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp. … Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn để chính quyền địa phương xây dựng một số giải pháp nhằm phát triển cây thuốc trên núi đá vôi tại tỉnh Điện Biên. Đề tài nghiên cứu trên không chỉ có tác động về mặt kinh tế, môi trường mà còn có tác động về mặt xã hội, góp phần văn bản hóa các thông tin về cây thuốc trên núi đá vôi , bài thuốc dân gian và góp phần bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc  của tỉnh Điện Biến

Kết thúc buổi nghiệm thu, hội đồng thống nhất thông qua báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài. Hội đồng đánh giá đề tài : Xếp loại đạt

TS. Vũ Thị Liên – ĐH Tây Bắc