Năng lực hoạt động

544
  1. Đào tạo

– Tổ chức các học phần Rèn nghề nông lâm tổng hợp cho toàn bộ sinh viên Khoa Nông – Lâm các khoá từ K52 –K57 (Phụ lục I). Sinh viên rèn nghề tại Trung tâm được tiếp xúc trực tiếp với quá trình sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi nên học được rất nhiều kiến thức và kỹ năng thực tế.

– Tổ chức 5 khóa tập huấn ngắn hạn cho 394 lượt người.

 – Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2013 -2018, với 50 lớp đào tạo 1.679 học viên được cấp chứng chỉ, mở được 17 mã nghề đào tạo (trong đó 15 mã nghề nông nghiệp và 2 mã nghề phi nông nghiệp).

  – Hướng dẫn sinh viên khoa Nông Lâm làm đề tài cấp tốt nghiệp, NCKH Trường, cấp Khoa tại vườn thực nghiệm do Trung tâm quản lý.

  1. Nghiên cứu khoa học

– Trung tâm chủ trì 9 đề tài cấp tỉnh phối hợp với Sở KHCN các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, Các đề tài cấp tỉnh tập trung giải quyết các vấn đề của vùng Tây Bắc liên quan tới các lĩnh vực nông – lâm nghiệp, chủ nhiệm đề tài là cán bộ Trung tâm và các cán bộ của Nhà trường. Số lượng các đề tài có xu hướng tăng trong một số năm gần đây và có xu hướng mở rộng ra các lĩnh vực khác.

– Trung tâm được Nhà trường giao thực hiện 4 đề tài cấp cơ sở, hiện nay có 2 đề tài đã hoàn thành, 1 đề tài dừng tiến độ và 1 đề tài đang triển khai (Phụ lục 3.2). Các đề tài triển khai tại Trung tâm nên rất thuận lợi cho việc thực hiện, thuận tiện cho các sinh viên tham gia thực hành, thực tập và tạo giá trị gia tăng cho nhà trường bằng các sản phẩm từ đề tài.

  1. Hoạt động chuyển giao và triển khai các chương trình, dự án

– Thực hiện 6 hoạt động chuyển giao kỹ thuật làm nhà vòm, tưới tự phun ẩm cho rau, cây chanh leo và cây ăn quả, tưới nhỏ giọt cho cây ăn quả tại các huyện Sông Mã, Mai Sơn và Quỳnh Nhai.

– Các hoạt động chuyển giao dựa trên kinh nghiệm thực tế trung tâm triển khai các hoạt động sản xuất tại các khu thực nghiệm, ứng dụng những công nghệ mới vào hoạt động sản xuất.

– Thực hiện 15 chương trình, dự án hợp tác với các đối tác trong nước để triển khai trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp.

  1. Hợp tác quốc tế

Thực hiện 21 chương trình, dự án hợp tác với các đối tác quốc tế để triển khai các hoạt động. Các dự án quốc tế được ký kết chủ yếu vào giai đoạn 2009 – 2012 với 17/21 dự án, số vốn chiếm 84% điều này cho thấy trong 5 năm đầu việc thu hút các dự án quốc tế là khá hiệu quả.

– Hiên nay, các dự án hợp tác với các đối tác quốc tế không thông qua các đề xuất cá nhân mà chủ yếu qua các thỏa thuận hợp tác với các đối tác.

  1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh

Trung tâm đã tiến hành nhiều mô hình sản xuất kinh doanh như: Mô hình nuôi dê, nuôi thỏ, nuôi bò, nuôi lợn, trồng cà chua, trồng hoa, trồng chanh đào, trồng cây đào cảnh, nhân giống cây mận Tam Hoa, trồng chenh leo, trồng ngô ủ ướp, trồng cài dầu, trồng bắp cải trái vụ, đỗ trái vụ….

– Hiện nay, sản phẩm cà chua, dưa lê, dưa lưới, các loại rau chất lượng cao đang sản xuất tại Trung tâm được đánh giá có độ an toàn cao và đáp ứng được yêu cầu người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La và khu vực Hà Nội.

– Các mô hình chăn nuôi đang được thử nghiệm như: Nuôi chin bồ câu, dế, nhân giống gà con, gà thương phẩm tại các nhà chăn nuôi cũng bước đầu được các cá nhân phối hợp thuê mặt bằng triển khai và thu được những kết quả đáng kể.