Kỹ thuật trồng bông vải

87

GT modun 01 - Tim hieu va xay dung ke hoach trong bong vai
GT modun 02 - Chuan bi dat, giong va phan bon lot
GT modun 03 - Gieo trong
GT modun 04 - Cham soc
GT modun 05 - Bao ve thuc vat
GT modun 06 - Thu hoach, phan loai, phoi va bao quan