Kỹ thuật nuôi ba ba

71

GT mo dun 01 - Xay dung ao nuoi ba ba
GT mo dun 02 - Chuan bi ao nuoi
GT mo dun 03 - Chon va tha giong ba ba
GT mo dun 04 - Cho an va kiem tra sinh truong
GT mo dun 05 - Quan ly moi truong va dich benh
GT mo dun 06 - Thu hoach, bao quan va van chuyen