KHẢO SÁT CHỌN HỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN GIẢM NGHÈO NĂM 2020

273

            Thực hiện theo Văn bản số 141/KTHT-GN ngày 11/3/2020 của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn về việc thông báo kinh phí và xây dựng dự án, nhiệm vụ mô hình giảm nghèo. Năm 2020 Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ được giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng nhân rộng mô hình giống dê cỏ tại tỉnh Sơn La trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2020.

            Từ ngày 13-19/3/2020 chúng tôi đã tiến hành kháo sát chọn hộ thực hiện Dự án, tại huyện Mường La – một huyện 30a của tỉnh Sơn La chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo xã Hua Trai một xã nghèo của huyện Mường La. Ông Lò Văn Học – Phó Chủ tịch UBND xã Hua Trai cho biết những thông tin cơ bản về xã Hua Trai và bản Thẳm Cọng nơi dự kiến sẽ triển khai Dự án.

           Xã Hua Trai là một trong 15 xã trên địa bàn huyện Mường La, toàn xã có 22 bản với 1.092 hộ dân, 5.209 nhân khẩu. Theo kết quả điều tra đa chiều năm 2019 toàn xã có là 542 hộ nghèo chiếm 49,63%; 371 hộ cận nghèo chiếm 33,97%; 179 hộ không nghèo đạt 16,39%. Mức thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 9.000.000 đ/năm.

            Bản Thẳm Cọng có 45 hộ dân (34 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo và 1 hộ mới thoát nghèo), toàn bộ các hộ dân đều là người dân tộc thiểu số, nguồn thu chính là sản xuất nông nghiệp. Cây trồng chính của người dân là: Lúa, ngô, sắn, cây ăn quả, cây rau, cỏ chăn nuôi; các loại vật nuôi chính là: Bò, lợn, dê, ngựa, gia cầm. 100% số hộ trong bản được sử dụng nước sạch và dịch vụ y tế, năm 2019 bản mới bắt đầu được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia. Người dân trong bản còn được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND huyện Mường La về việc hỗ trợ gạo cho người dân tham gia bảo vệ rừng.

             Sáng ngày 15/3/2020 chúng tôi họp với các hộ dân của Bản Thẳm Cọng tại điểm trường Bản Thẳm Cọng (cơ sở của Trường tiểu học Hua Trai) bởi Nhà văn hóa của bản đã bị xuống cấp không dùng được nữa. Tại cuộc họp bản toàn bộ các hộ dân đã thống nhất chọn 35 hộ (24 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo và 1 hộ mới thoát nghèo) để tham gia Dự án.

           Các hộ dân tham gia được hỗ trợ của nhà nước:

           + Mỗi hộ tham gia mô hình được nhà nước hỗ trợ 02 con dê cái giống trọng lượng trung bình 25kg/con, thức ăn cho dê giai đoạn tăng trọng để đạt trọng lượng trước khi sinh và vắc xin phòng bệnh (Tụ huyết trùng, lở mồm long móng và đậu dê).

              + Tổng giá trị hỗ trợ: Hộ nghèo tối đa 15 triệu đồng/hộ, hộ cận nghèo tối đa 12 triệu đồng/hộ, hộ mới thoát nghèo tối đa 10 triệu đồng/hộ.

Về đóng góp của người dân: Làm chuồng trại nuôi dê, mua một phần thức ăn tổng hợp, thức ăn thô, công chăm sóc, vắc xin đối với hộ mới thoát nghèo.

Ngoài phần đóng góp trên của người dân thì khi cấp giống cho các hộ dân sẽ mua dê để trọng lượng 2 con giống cấp từ 50kg trở lên, do vậy các hộ dân sẽ phải thanh toán cho phần khối lượng cao hơn 50kg/2 con dê được cấp theo giá mua và thanh toán trực tiếp cho người bán.

            Kết quả cuộc họp đã chọn được hộ dân tham gia và người dân thống nhất về các nội dung triển khai cũng như đóng góp. Các hộ dân tỏ ra rất phấn khởi vì được Nhà nước hỗ dê giống, đây là một cơ hội giúp người dân thoát nghèo. Các hộ dân mong muốn dự án sớm được triển khai trong thời gian tới.

                                                         Người viết bài: Đào Hữu Bính

Porn Gifs