Kêt quả bước đầu triển khai Dự án “Xây dựng mô hình nhân rộng giống lợn H’Mông tại Điện Biên”

9637

Thực hiện Quyết định số 305/QĐ-BNN-KTHT ngày 22/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019, Hợp đồng số 33/2019/HĐ-KTHT ngày 3/6/2019 giữa Cục kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ về thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nhân rộng giống lợn H’Mông tại Điện Biên”.

– Dự án triển khai với 3 mục tiêu chính:

Mục tiêu 1: Triển khai thành công mô hình với quy mô 35 hộ gia đình nghèo và cận nghèo tham gia để giúp các hộ này sớm thoát nghèo bền vững, tạo nguồn thu nhập và sinh kế ổn định;

Mục tiêu 2: Liên kết với doanh nghiệp để giúp các hộ dân nuôi lợn nái giống H’mông, tạo nguồn cung lợn giống chất lượng và ổn định ra thị trường theo chuỗi giá trị.

Mục tiêu 3: Nhân rộng số lượng hộ dân tham gia nuôi lợn nái giống H’mông và lợn H’mông thương phẩm để cung ứng lợn H’mông sạch ra thị trường trong thời gian tiếp theo.

– Địa điểm: Bản Phô – xã Trung Thu – huyện Tủa Chùa – tỉnh Điện Biên (thuộc địa bàn Tiểu dự án 3 thuộc dự án 1 Chương trình 30a).

– Thời gian: Bắt đầu 6/2019, thời gian kết thúc 11/2019;

– Đối tượng tham gia: Tổng số 35 hộ, trong đó: Số hộ nghèo: 29 hộ; Số hộ cận nghèo: 6 hộ

– Định mức Kinh tế kỹ thuật: Áp dụng Quyết định số 54/QĐ-BNN-KHCN ngày 09/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực chăn nuôi.

– Các hoạt động chính của Dự án:

Hoạt động 1: Khảo sát, lựa chọn hộ dân để viết đề xuất và triển khai

Hoạt động 2: Tập huấn kiến thức về kỹ thuật nuôi lợn cái H’Mông cho 35 hộ dân tham gia dự án lần 1 (Trước khi cấp giống lợn 15 ngày)

Hoạt động 3: Mua giống lợn tại các hộ dân trong địa bàn xã để cấp cho 35 hộ dân theo tiêu chuẩn mỗi hộ được cấp 1 con lợn cái có trọng lượng 50kg.

Hoạt động 4: Cấp thức ăn hỗn hợp và đậm đặc cho bà con

Hoạt động 5: Tập huấn Tập huấn kiến thức về kỹ thuật nuôi lợn cái H’Mông cho 35 hộ dân tham gia dự án lần 2 (Sau khi cấp giống lợn 30 ngày)

Hoạt động 6: Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cán bộ thu y xã theo dõi đàn lợn

Hoạt động 7: Đánh giá và tổng kết dự án

Sau một thời gian triển khai mặc việc ký kết hợp đồng giữa hai bên bị chậm nhưng đến nay Dự án đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc, toàn bộ 35 hộ dân đã được nhận lợn giống được cán bộ Dự án và thu y xã phối hợp đi mua từ các hộ dân trong các bản tại xã Trung Thu – huyện Tủa Chùa do tại địa bàn xã Trung Thu mới xẩy ra dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 24/4/2019-26/6/2019. Hiện nay toàn bộ đàn lợn đều khỏe mạnh và phát triển tốt, đã có nhiều con có chửa và sinh trưởng khá tốt, theo dự kiến đầu tháng 11 sẽ có một số con sinh lứa con đầu tiên.

Về phần đối ứng của người dân, khi triển khai dự án các cán bộ đã phổ biến rất rõ những nội dung nào được nhà nước hỗ trợ và nội dung nào người dân phải đóng góp và cụ thể là đóng góp những gì. Tất cả đều được người dân đồng tình nhất trí và trong quá trình triển khai chúng tôi nhận thấy người dân còn thể hiện sự chủ động và tích cực trong việc đóng góp, bằng chứng là nhiều hộ dân đã bỏ thêm tiền để trả cho phần khối lượng lợn lớn hơn mà con lợn mình nhận được, nhiều hộ còn xây chuồng lợn kiên cố để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc nuôi lợn.

Trong quá trình triển khai dự án đơn vị thực hiện đã báo cáo thường xuyên Cục kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,  Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên, phối hợp chặt chẽ với Phòng NN&PTNT huyện Tủa Chùa, UBND xã Trung Thu và lãnh đạo Bản Phô. Nhất là việc bàn giao con giống thức ăn đều được tiến hành dưới sự chứng kiến của toàn bộ các hộ dân và các bên liên quan nên Dự án nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Dự án đã liên lạc với Công ty Cổ phần An Phát Sơn La để thảo luận về việc bao tiêu sản phẩm cho người dân, qua quá trình khảo sát Công ty An Phát Sơn La cho biết nếu như các hộ dân đồng ý và tuân thủ quy trình sản xuất an toàn thì toàn bộ số lợn thương phẩm và lợn con của các hộ dân tham gia dự án và kể cả các hộ dân trong địa bàn xã nếu đáp ứng tiêu chuẩn thì sẽ được công ty bao tiêu vì hiện nay nguồn thực phẩn an toàn đang có nhu cầu rất lớn tại địa bàn Thành phố Sơn La nói riêng và các Thành phố lớn ở khu vực phía bắc nói chung.

Với những thành công đạt được cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi tin tưởng dự án sẽ là một điểm sáng để nhân rộng đàn lợn H’Mông trên địa bàn xã Trung Thu trong thời gian tiếp theo, giúp người dân có cơ hội thoát nghèo từ hoạt động sản xuất nông nghiệp của gia đình.

Một số hình ảnh minh họa của quá trình triển khai dự án:

Thạc sĩ Lê Xuân Tùng – tập huấn cho bà con về kỹ thuật 

Bàn giao cám cho các hộ dân

Mua lợn về bàn giao cho các hộ gia đình

Lợn được cán bộ thú y xã – Cán bộ Dự án tiêm Vacxin

Người dân xây chuồng lợn kiên cố để nuôi lợn H’Mông lâu dài