Hội thảo: “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giống gà đen H’mông tại tỉnh Sơn La”

71
           Ngày 01/10/2015, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ (Trường Đại học Tây Bắc) đã tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giống gà đen H’mông tại tỉnh Sơn La”. TS. Đoàn Đức Lân – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có hơn 30 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, các phòng ban trực thuộc UBND huyện Thuận Châu, cán bộ giảng viên Trường Đại học Tây Bắc.
Gà H’mông là giống gà bản địa, được thuần dưỡng và gắn bó lâu đời với cuộc sống của đồng bào dân tộc H’mông. Tuy nhiên do phương thức chăn nuôi thô sơ, lạc hậu, thiếu các biện pháp phòng trừ dịch bệnh khiến giống gà đen bị lai tạp và có nguy cơ bị mất dần. Với mục tiêu bảo tồn và phát triển giống gà đen quý của địa phương, đề tài “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giống gà đen H’mông tại tỉnh Sơn La” được triển khai nghiên cứu từ 1/2014. Đến nay, sau 2 năm thực hiện, đề tài đã tiến hành khảo sát tại 6 huyện trong tỉnh (Thuận Châu, Yên Châu, Bắc Yên, Sông Mã, Mai Sơn, Sốp Cộp); thu thập được 120 con giống; tiến hành nuôi thử nghiệm; xây dựng mô hình khảo nghiệm gà đen H’mông tại các nông hộ; xây dựng quy trình, giải pháp trong chăn nuôi và bảo tồn giống gà; sản xuất được 1400 con giống; tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 90 hộ dân và bàn giao hơn 800 con gà giống miễn phí cho người dân tại địa phương.

Hội thảo “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giống gà đen H’mông tại tỉnh Sơn La”
            Hội thảo đã tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích những kết quả mà đề tài đã đạt được, đồng thời tham gia góp ý để xây dựng giải pháp bảo tồn, xây dựng quy trình nhân giống và nuôi gà đen H’mông thương phẩm, sinh sản tại Sơn La, góp phần bảo tồn nguồn gen giống gà bản địa của địa phương.
Tham quan mô hình nghiên cứu, bảo tồn giống gà đen H’mông
tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ
            Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã đến thăm quan mô hình nghiên cứu, bảo tồn giống gà đen H’mông tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ./.
Trang Nhung
http://sokhoahoc.sonla.gov.vn/tin-tuc/1106_2771/HOI-THAO-Nghien-cuu-bao-ton-phat-trien-giong-ga-den-H-mong-tai-tinh-Son-La.htm