HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

179

Ngày 02/12/2018, tại Phòng họp 2, Trường Đại học Tây Bắc, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Tây Bắc và NGƯT.TS. Vũ Tiến Dũng tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Hội thảo trong khuôn khổ nghiên cứu của nhóm đề tài do TS. Vũ Tiến Dũng làm chủ nhiệm đề tài. Hội thảo được tổ chức nhằm báo cáo đánh giá thực trạng, dự báo và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được chủ nhiệm đề tài và nhóm thành viên nghiên cứu trong một năm qua; lấy ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, các nhà quản lý công tác giáo dục mầm non, tiểu học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La, các nhà đầu tư trường mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La và đại diện Ban Giám hiệu các trường này.

Thay mặt cho nhóm đề tài, TS. Vũ Tiến Dũng đã trình bày Báo cáo xu hướng phát triển và các giải pháp quy hoạch hệ thống trường lớp, đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La. Báo cáo đã đánh giá cụ thể thực trạng phát triển của hệ thống trường mầm non, tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La (thông qua khảo sát thực tế), từ đó nêu các luận cứ đối sánh nhằm đánh giá thực trạng phát triển của hệ thống trường mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La trong bức tranh phát triển giáo dục chung của tỉnh nhà. Báo cáo cũng đã nêu ra những khó khăn và phân tích những nguyên nhân, hạn chế trong việc phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học, đặc biệt tiểu học tư thục ở Sơn La. Đồng thời, trong khi nhận thức về thực trạng, tác giả đề tài cũng thể hiện cái nhìn dự báo tổng quát về xu thế, tiềm năng phát triển của giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở những dự báo đó, tác giả đề tài cũng đề xuất một số giải pháp cơ bản, có tính chiến lược nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế để phát triển hệ thống trường mầm non, tiểu học tư thục ở Sơn La. Đây là những đề xuất được nêu ra trên cơ sở phân tích sâu sắc thực tiễn.

hoithaongutvtd

 Ảnh 1: NGƯT. TS. Vũ Tiến Dũng báo cáo tổng quát nội dung đề tài tại Hội thảo

Sau báo cáo đánh giá của chủ trì đề tài là các báo cáo tham luận. Báo cáo của bà Đặng Thị Mừng – nguyên chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, nhà đầu tư Trường Mầm non Ánh Sao; báo cáo của đồng chí Trịnh Thị Lan Anh – Phó phòng Giáo dục mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La và báo cáo của TS. Điêu Thị Tú Uyên – Phó trưởng Khoa Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc. Các báo cáo đề cập nhiều phương diện khác nhau về thực trạng phát triển hệ thống trường mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đặc biệt, các báo cáo tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tư thục ở Sơn La. Báo cáo của đồng chí Trịnh Thị Lan Anh cung cấp thêm các số liệu phục vụ cho nhóm đề tài trong việc theo dõi tình hình phát triển của hệ thống trường mầm non tư thục; các đề án xây dựng trường mầm non tư thục đã được phê duyệt, đang trong tiến độ chuẩn bị xây dựng trên địa bàn tỉnh. Báo cáo của TS. Điêu Thị Tú Uyên đề cập đến những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng giải thể hai trường tiểu học dân lập trước đây: Trường dân lập Lương Thế Vinh (1995 – 2001), Trường Tiểu học dân lập Thảo Nguyên (1996 – 2002)…; khó khăn trong việc thành lập trường tiểu học tư thục mới. Trên cơ sở dự báo xu thế, TS. Điêu Thị Tú Uyên cũng nêu một số giải pháp quan trọng nhằm phát triển, duy trì mô hình trường tiểu học tư thục, tạo nên sự cân đối trong bức tranh phát triển của hệ thống giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Ảnh 2,3,4: Các đại biểu báo cáo tham luận tại Hội thảo

Sau các báo cáo tham luận đã được đặt hàng là các ý kiến tham luận tự do của đại diện Phòng Giáo dục thành phố; nhà đầu tư, cán bộ quản lý mầm non, tiểu học tư thục… tham vấn về khó khăn, vướng mắc trong cơ chế chính sách để phát triển trường tư thục như: tạo điều kiện về mặt bằng sạch và cơ chế cho thuê đất cho nhà đầu tư; chính sách thu hút về tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với giáo viên; sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn đối với trường tư thục… Theo các đại biểu, chỉ khi gỡ được những vướng mắc trên, hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tư thục mới có điều kiện để phát triển mạnh. Các ý kiến tham luận trong hội thảo có chất lượng tốt, cung cấp được những thông tin khoa học và thực tiễn có giá trị cho nhóm đề tài tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với UBND tỉnh Sơn La giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc hội thảo, TS. Vũ Tiến Dũng chủ trì đề tài đã khái quát, hệ thống lại  nội dung tham luận, đánh giá cao chất lượng của các tham luận mà các đại biểu đóng góp cho nhóm tác giả đề tài và khẳng định tinh thần tiếp thu, bổ sung nhằm hoàn thiện đề tài một cách đầy đủ và sâu sắc nhất. Hội thảo kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

TS. Điêu Thị Tú Uyên – Khoa THMN

http://www.utb.edu.vn/index.php/tintucsukien/news/2118-hoi-thao-kh-ng-cuu-thuc-trang-giai-phap-phat-trien-he-thong-gdth-mn-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-son-la