HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN CỦA TRUNG TÂM

40

– Ngày 22/1/2016  Sở Lao động Thương bình xã hội tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp với 11 mã nghề.

– Ngày 10/8/2016 Sở Lao động Thương bình xã hội tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp với 15 mã nghề.

– Ngày 14/12/2017 Sở Lao động Thương bình xã hội tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp với 01 mã nghề.

– Ngày 26/3/2018 Sở Lao động Thương bình xã hội tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp với 15 mã nghề.

– Ngày 9/4/2018 Sở Lao động Thương bình xã hội tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp với 01 mã nghề.

DANH SÁCH MÃ NGHỀ ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC CẤP

TT  

Tên nghề

Quy mô tuyển sinh năm Trình độ đào tạo
1 Kỹ thuật trồng và khai thác một số cây dưới tán rừng 70 Sơ cấp nghề
2 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn 140 Sơ cấp nghề
3 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho dê, thỏ 70 Sơ cấp nghề
4 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm 140 Sơ cấp nghề
5 Kỹ  thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 140 Sơ cấp nghề
6 Kỹ thuật nhân giống cây ăn quả 140 Sơ cấp nghề
7 Kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến chè 70 Sơ cấp nghề
8 Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả 280 Sơ cấp nghề
9 Kỹ thuật trồng và chế biến nấm 140 Sơ cấp nghề
10 Kỹ thuật trồng rau an toàn 140 Sơ cấp nghề
11 Kỹ thuật trồng rừng 140 Sơ cấp nghề
12 Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản 140 Sơ cấp nghề
13 Kỹ thuật sơ chế và bảo quản nông sản 140 Sơ cấp nghề
14 Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh 70 Sơ cấp nghề
15 Kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản cà phê 140 Sơ cấp nghề
16 Sửa chữa máy nông nghiệp 140 Sơ cấp nghề
17 Kỹ thuật gò hàn 70 Sơ cấp nghề

 Cộng

2170