Hiệu quả từ hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

122

       Theo đề án dạy nghề cho lao động nông thôn tại Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Thực hiện chủ trương này, UBND tỉnh Sơn La đã ra Quyết định số 26/2017/QĐ- UBND ngày 16/8/2017 ban hành danh mục nghề và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo quy định mỗi lơp học nghề có tối đa 35 học viên, thời gian học là 66 ngày, nội dung học lý thuyết chiếm khoảng 1/3 thời gian học và người dân thuộc đối tượng ưu tiên sẽ được nhà nước hỗ trợ 30.000 đ/ngày đi học.

        Hiện nay, đa phần người dân lựa chọn các nghề nông nghiệp như: Chăn nuôi lơn, gà, trâu bò, thủy sản, trồng rau an toàn, trồng và nhân giống cây ăn quả, sơ chế bảo quản cà phê… Vì thông qua thời gian học nghề người dân sẽ có được những kiến thức và kỹ năng để áp dụng vào quá trình sản xuất góp phần nâng cao năng xuất cây trồng và vật nuôi. Các mô hình sản xuất đã dần hình thành làm tiền đề cho việc thành lập các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

       Anh Quàng Văn Hặc – thành viên HTX nuôi cá lồng xã Liệp Tè, học viên lớp dạy nghề kỹ thuật nuôi trồng thủy sản năm 2017 cho biết sau quá trình học tập người dân đã có nhiều kiến thức mới về nuôi cá lồng bè, việc chữa trị các bệnh thường gặp cũng chủ động hơn, mặt khác việc phối trộn thức ăn để tăng hiệu quả đầu tư cũng là một yếu tố mới.

         Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc sau khi được Sở Lao động TB&XH tỉnh Sơn La cấp giấy phép hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2013, đến nay đã tiến hành đào tạo được 1371 học viên (98% là người dân tộc thiểu số) với 12 mã nghề khác nhau tập trung tại một số địa bàn như: Huyện Thuận Châu, huyện Yên Châu, huyện Phù Yên và Thành Phố Sơn La.