ĐỀ CƯƠNG MÔN RÈN NGHỀ NÔNG LÂM TỔNG HỢP TẠI TRUNG TÂM

90

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN RNNLTH

 Tên học phần: Rèn nghề Nông lâm Tổng hợp

 1. 2. Số tín chỉ: 2
 2. Thông tin về học phần:

3.1 Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành các môn cơ sở

3.2 Loại học phần: Bắt buộc

 1. Phân bố thời gian:

4.1 Thực hành: 3 tuần.

4.2 Kiểm tra: 1 ngày

 1. Mục tiêu học phần:
 • Rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Bước đầu hình thành tác phong làm việc hiệu quả.
 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 • Môn học là sự tổng hòa các kỹ năng về trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất cây giống
 1. Thông tin về giảng viên: 1. Hoàng Văn Lực Số ĐT: 0987.424.424
 2. Tống Mạnh Hổ
 3. Nhiệm vụ của sinh viên:

Chuẩn bị đầy đủ và đọc trước các tài liệu liên quan.

Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi ra thực địa.

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Điểm học phần gồm: Điểm đánh giá quá trình + Điểm thi kết thúc học phần.

Điểm đánh giá quá trình Bao gồm điểm đánh giá nhận thức và ý thức thái độ tham gia, điểm chuyên cần…..có trọng số 50%

– Điểm thi kết thúc học phần – kiểm tra quá trình thực hành các nội dung (không làm bài thi viết): có trọng số  50%.

 1. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:

– Tham gia đầy đủ các bài thực hành. Ý thức rèn nghề tốt.

 1. Thang điểm: 10 điểm.
 2. Nội dung chi tiết:
Tên bài, Số tiết Nội dung lên lớp Ghi chú
Modul 1: Sản xuất cây giống từ hạt -Cách chọn mua giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

– Các phương pháp xử lý hạt giống.

– Kỹ thuật ngâm ủ hạt giống.

– Kỹ thuật đóng bầu.

– Kỹ thuật gieo hạt và chăm sóc cây con.

Modul 2: Nhân giống vô tính – Kỹ thuật chiết,

– Kỹ thuật ghép,

– Kỹ thuật giâm hom.

Modul 3: Sản xuất rau an toàn Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà chua, dưa…..

– Các phương pháp xử lý đất.

– Kỹ thuật trồng và chăm sóc.

– Phòng trừ sâu bệnh hại.

– Thu hoạch sản phẩm

Modul 4: Sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi – Kỹ thuật sản xuất thức ăn thô xanh: trồng cỏ, ngô ủ ướp, khoai lang…

– Kỹ thuật ủ chua thức ăn chăn nuôi.

Modul 5: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả – Chuẩn bị đất.

– Trồng và chăm sóc cây ăn quả.

– Kỹ thuật tỉa cành, tạo tán.

– Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại.

– Thu hoạch sản phẩm.

Modul 6: Một số tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn – Tiêu chuẩn VietGAP.

– Tiêu chuẩn GlobalGAP.

– Sản xuất Nông nghiệp hữu cơ