DANH SÁCH CÁC LỚP TẬP HUẤN NGẮN HẠN TỪ NĂM 2016-2018

39
TT Nội dung Đơn vị chủ đầu tư Số lượng người tập huấn Số lớp Năm
1 Cử cán bộ giảng dạy 2 học phần: Đo đạc bản đồ lâm nghiệp và Sản lượng rừng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu 25 1 2011
2 Tập huấn đào tạo cán bộ kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành Lâm sinh. Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Sơn La 20 1 2011
3 Tập huấn kỹ thuật trồng xen cây ngắn ngày trong rừng cao su giai đoạn mới trồng Công ty cổ phần cao su Sơn La 150 3 2015
4 Kỹ thuật khai thác mủ cao su Công ty cổ phần cao su Sơn La 174 4 2017
5 Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La 25 1 2018
Tổng 394 10