DANH SÁCH CÁC LỚP RÈN NGHỀ NLTH CÁC NĂM TỪ 2016-2019

51

Từ năm học 2016 -2017 Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ được Nhà trường giao nhiệm vụ thực hiện giảng dạy môn học rèn nghề nông lâm tổng hợp cho sinh viên Khoa Nông Lâm thuộc các ngành: Nông học, Bảo vệ thực vật, chăn nuôi và lâm sinh.

Với mục tiêu sinh viên ngành nông lâm sẽ am hiểu hơn về các ngành học khác trong khoa để có được kiến thức rộng và thực tế hơn nên toàn bộ thời gian học môn rèn nghề nông lâm tổng hợp các bạn sinh viên phải trực tiếp thực hành tại thực địa. Việc này cũng giúp rèn luyện ý thức lao động và học tập của sinh viên ngành Nông – Lâm.

Các bạn sinh viên năm thứ hai và thứ ba tùy theo ngành sẽ có 3 tuần rèn nghề tại các cơ sở của Trung tâm với hệ thống nhà kính, nhà lưới, nhà chăn nuôi và đất canh tác ngoài trời. Vì trong giai đoạn đầu xây dựng nên các nội dung cải tạo đất và trồng cây được ưu tiên triển khai hơn các nội dung khác.

THỜI GIAN RÈN NGHỀ NĂM HỌC 2016-2017

TT Lớp Sĩ số Thời gian rèn nghề
Kỳ I Kỳ II
1 K55 CĐ Lâm sinh 15 12/9/2016-30/9/2016
2 K55 ĐH Nông học 41 10/10/2016-28/10/2016
3 K55 ĐH Lâm sinh 51 27/2/2017-17/3/2017
4 K55 ĐH Chăn nuôi 22 10/4/2017-28/4/2017
Tổng 129

 

THỜI GIAN RÈN NGHỀ NĂM HỌC 2017-2018

TT Lớp Sĩ số Thời gian rèn nghề
Kỳ I Kỳ II
1 K56 CĐ Lâm sinh 8 25/9/2017-13/10/2017`
2 K56 ĐH Nông học 36 16/10/2017-3/11/2017
3 K56 ĐH BVTV 8 6/11/2017-24/11/2017
4 K56 ĐH Lâm Sinh 60 05/3/2018-23/3/2018
5 K57 ĐH Chăn nuôi 12 9/4/2018-27/4/2018
Tổng

 

THỜI GIAN RÈN NGHỀ NĂM HỌC 2018-2019

TT Lớp Sĩ số Thời gian rèn nghề
Kỳ I Kỳ II
1 K57 ĐH Nông học 10 1/10-19/10/2018
2 K57 ĐH BVTV 4 22/10-9/11/2018
3 K57 ĐH Lâm Sinh 17 4/3-22/3/2019
4 K58 ĐH Chăn nuôi 13 25/3-12/4/2019
Tổng 44