DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2008-2018

48

Với số lượng lớn cán bộ nghiên cứu – cán bộ kiêm nhiệm làm việc tại các khoa trong Nhà trường, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ có một lợi thế lớn về việc đề xuất các đề tài khoa học các cấp. Từ năm 2011 đến nay, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ đã chủ trì 9 đề tài cấp tỉnh triển khai ở cả 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Các đề tài tập trung giải quyết các vấn đề chủ yếu về lĩnh vực nông – lâm nghiệp mà tỉnh đang có nhu cầu nghiên cứu để tìm ra các giải pháp giải quyết triệt để các vấn đề, giúp tạo ra hướng đi tốt cho sản xuất tại địa phương.

Ngoài các nội dung nghiên cứu tại phòng thí nghiệm thì các đề tài đều có các hợp phần nghiên cứu tại thực địa và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân tại địa phương. Đây là một điểm mạnh của các đề tài do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ chủ trì, bởi các kết quả nghiên cứu được đi ngay vào cuộc sống và phục vụ ngay nhu cầu hiện tại của người dân.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2008-2018

TT Tên công trình Bắt đầu Kết thúc Nguồn ngân sách Chủ nhiệm
1 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất một số loại rau, quả có lợi thế so sánh của tỉnh Lai Châu 2011 2012 Sở Khoa học công nghệ tỉnh Lai Châu Phạm Quang Thắng
2 Đề tài nghiên cứu kỹ thuật nhân gióng Kỳ đà tại tỉnh Điện Biên 2013 2015 Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Điện Biên Đào Nhân Lợi
3 Đề tài nghiên cứu bảo tồn, phát triển giống gà đen H’Mông tại Tỉnh Sơn La 2014 2015 Sở KHCN tỉnh Sơn La Vũ Thị Đức
4 Đánh giá hiệu quả làm cơ sở cho việc mở diện mô hình tưới nhỏ giọt bằng công nghệ của Israel vào sản xuất thâm canh cà phê tại Sơn La 2015 2017 Sở KHCN tỉnh Sơn La Hoàng Thị Thanh Hà
5 Nghiên cứu đánh giá vùng có điều kiện phát triển lúa gạo đặc sản sản hàng hóa tại một số huyện trên địa bàn Sơn La 2015 2016 Sở KHCN tỉnh Sơn La Nguyễn Văn Khoa
6 Nghiên cứu biện pháp  phòng trừ sâu đục quả xoài tỉnh Sơn La 2015 2017 Sở KHCN tỉnh Sơn La Vũ Quang Giang
7 Nghiên cứu gây trồng một số cây thuốc, dược liệu quý trên núi đá vôi tại tỉnh Điện Biên 2016 2017 Sở KHCN tỉnh Điện Biên Vũ Thị Đức
8 Nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La 2017 2018 Sở KHCN tỉnh Sơn La Đèo Thị Thủy
9 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La 2017 2018 Sở KHCN tỉnh Sơn La Vũ Tiến Dũng