Liên hệ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Địa chỉ: Nhà điều hành, Khu thực nghiệm, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện thoại: (84) 987 424 424
Email: csrtt@utb.edu.vn