CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008-2018

121

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008-2018

TT Tên công trình Bắt đầu Kết thúc Đơn vị tài trợ/đầu tư Chủ nhiệm
1 Thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ, đo đếm thu thập số liệu 02ha rừng trồng khảo nghiệm các biện pháp kỹ thuật gây trồng loài cây Tô Hạp Điện Biên tại tỉnh Sơn La 2009 2011 Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp Trung ương Cao Đình Sơn
2 Rà soát giao đất giao rừng phục vụ công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng ( một số xã của Huyện Mộc Châu, Mường La ) 2010 2011 Chi cục Kiểm Lâm Tỉnh SL Cao Đình Sơn
3 Thực hiện hoạt động rà soát giao đất, giao rừng để thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường rừng. 2011 2011 Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Sơn La Cao Đình Sơn
4 Rà soát giao đất giao rừng phục vụ công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2012 ( một số xã của Huyện Mộc Châu, Thuận Châu ) 2012 2012 Chi cục Kiểm Lâm Tỉnh SL Cao Đình Sơn
5 Xây dựng mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ làm thực phẩm (Bò khai, rau sắng, Sơn tra) tại vùng Tây Bắc 2012 2014 Chương trình khuyến nông quốc gia Nguyễn Tiến Dũng
6 Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinhhocj cho cây chè 2012 2012 Viện Công nghệ sinh học Hoàng Văn Thảnh
7 Tư vấn công tác thu ý tại Sơn La 2012 2012 Chi cục Thú y tỉnh Sơn La Lê Văn Hà
8 Dự án rà soát, điều chỉnh GĐLN, GR năm 2012 2013 2013 Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Sơn La Cao Đình Sơn
9 Xác lập khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, Sơn La 2014 2015 Chi cục Kiểm Lâm Tỉnh SL Cao Đình Sơn
10 Xây dựng đường băng xanh cản lửa cho các khu rừng đặc dụng 2015 2016 Chi cục Kiểm Lâm Tỉnh SL Cao Đình Sơn
11 Khảo sát hiện trạng trồng cây Mắc ca tại 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu 2016 2016 Viện Nghiên cứu nông nghiệp cao nguyên Đào Hữu Bính
12 Trồng cây ăn quả mận Tam hoa, khoanh nuôi  tái sinh rừng khu vực đầu nguồn hang nước Tát Tòng tại bản Cá, bản Bó, Phường Chiềng An,thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 2016 2018 UBTP Sơn La Cao Đình Sơn
13 Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình Trồng rừng thay thế của công trình Thủy điện Sơn La 2017 2017 Chi cục Kiểm Lâm Tỉnh SL Cao Đình Sơn
14 Điều tra cây trội loài cây thông đuôi ngựa 2017 2017 Trung tâm Lâm Nghiệp TB Cao Đình Sơn
15 Theo dõi, cập nhật, đánh giá về tình hình sinh trưởng và phát triển cây Mắc ca trên địa bàn Tỉnh 2018 2020 Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Đình Sơn