CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2008-2018

132

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

GIAI ĐOẠN 2008-2018

TT Tên công trình Bắt đầu Kết thúc Đơn vị tài trợ/đầu tư Chủ nhiệm
1 Nâng cao kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em miền núi sau khi sinh bằng bài thuốc tắm của cộng đồng dân tộc Thái và xây dựng vườn cây thuốc tắm cho phụ nữ trong cộng đồng. 2009 2010 Chương trình tài trợ trực tiếp của Đại sứ quán Úc (DAP) Đinh Thị Hoa
2 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng nấm sò từ lõi ngô cho các em học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Thuận  Sơn La 2009 2010 Quỹ Xã hội dân sự, Ngân hàng Thế giơi tại Việt Nam Đào Hữu Bính
3 Tăng cường tham gia, xây dựng văn hóa chống tham nhũng trong cộng đồng 2009 2010 Chương trình ngày sáng tạo Việt Nam 2009 (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam WB) Nguyễn Tiến Dũng
4 Xây dựng công trình vệ sinh, tăng cường giáo dục môi trường và vệ sinh cá nhân trong trường học cho học sinh Trường dân tộc nội trú Thuận Châu 2010 2010 Công ty Unilever tại Việt Nam Đinh Thị Hoa
5 Chuyển giao công nghệ bếp đun cải tiến để bảo vệ  rừng cho Bản  Xã Chiềng Bôm, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La 2009 2011 Chương trình đối tác chiến lược quốc tế tại Châu Á (PISA), Trường Đại học G.Wáhinton (Hoa Kỳ) Đoàn Đức Lân
6 Hướng dẫn cộng đồng người dân tộc Hơ Mông kỹ thuật canh tác nông lâm kết hợp bền vững trên đất dốc hiệu quả 2010 2011 Chương trình ngày sáng tạo Việt Nam 2010 (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam WB) Vũ Phong Lâm
7 Nâng cao giá trị thương phẩm của khoai sọ Cụ Cang, huyện Thuận Châu 2010 2011 Chương trình Sáng kiến Sinh kế Nông thôn  năm 2010 Cao Đình Sơn
8 Nâng cao tính minh bạch và sự tham gia giám sát của cộng đồng trong Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La 2010 2011 Tổ chức Dịch vụ và Phát triển Đức (DED) Cao Đình Sơn
9 Cải thiện các hệ thống sản xuất nông nghiệp và liên kết thị trường nông sản ở vùng cao Tây Bắc Việt Nam 2010 2013 Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR) Đoàn Đức Lân
10 Dự án khảo sát hệ thống vườn ươm tại Sơn La 2010 2011 Tổ chức Nông Lâm thế giới (ICRAF) Đoàn Đức Lân
11 Thực hiện khảo sát điều kiện tự nhiên và tình hình sản xuất nông lâm nghiệp tại 3 Bản của xã Co Mạ, huyện Thuận Châu để điều tra tình hình về cây Sơn Tra 2010 2011 Tổ chức Nông Lâm thế giới (ICRAF) Đoàn Đức Lân
12 Đánh giá quá trình thực hiện Quyết định 380 tại xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 2011 2011 Trung tâm Nông lâm thế giới (ICRAF) Cao Đình Sơn
13 Khắc phục các trở ngại về kỹ thuật và thị trường để chăn nuôi bò thịt có lãi tại vùng Tây Bắc Việt Nam mã số LPS/2008/049 cho năm 2011 2011 2014 Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR) Đoàn Đức Lân
14 Biến phế phẩm thành chất đốt một giải pháp mới hiệu quả thân thiện  môi trường. 2011 2012 Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thông qua Chương trình ngày sáng tạo Việt Nam năm 2011 Đặng Văn Công
15 Kỹ ứng phó với biến đổi khí hậu và nghề trồng nấm cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Châu 2011 2012 Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC tại Việt Nam Đào Hữu Bính
16 Nông lâm kết hợp cho sinh kế của nông hộ nhỏ tại khu vực Tây Bắc Việt Nam 2012 2016 Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR) Đoàn Đức Lân
17 Nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền của họ trong chi trả bồi thường theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 2012 2012 Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) Cao Đình Sơn
18 Sử dụng biện pháp sinh học xanh để nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng người dân tộc thiểu số xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 2013 2013 Unilever Việt Nam Phạm Thị Thanh Tú
19 Giải pháp cấp nước hữu hiệu nhằm cung cấp nước sạch cho cộng đồng người dân tộc Thái tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La 2014 2014 Unilever Việt Nam Phan Thị Thanh Huyền
20 Ngăn ngừa ô nhiễm nguồn cấp nước sinh hoạt cho thành phố Sơn La 2016 2017 Liên minh nước sạch Đoàn Đức Lân
21 Thiết kế kỹ thuật và dự toán công trinh: Trồng rừng xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La 2017 2017 Công ty Kokusai – Nhật Bản Cao Đình Sơn