Chức năng – Nhiệm vụ

586
  1. Đào tạo

                – Tham gia giảng dạy một số học phần cho các lớp sinh viên khoa Nông – Lâm;

            – Tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp, thực hành, thực tập, rèn nghề, thực tế cho sinh viên khoa Nông – Lâm;

            – Tổ chức các khoá tập huấn, đào tào ngắn hạn, đào tạo nghề và cấp chứng chỉ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

            – Hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

            – Thực hiện các hình thức đào tạo khác phù hợp với quy định của Nhà trường, phù hợp với Pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

  1. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

            – Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

            – Tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, các nhiệm vụ theo đơn đặt hàng trong và ngoài nước.

            – Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

            – Đăng ký và bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật đối với các sản phẩm công nghệ của Trung tâm và Nhà trường.

            – Xây dựng các mô hình thực nghiệm, trình diễn các kết quả nghiên cứu.

            – Xây dựng các vườn ươm công nghệ, gắn phát triển công nghệ với tạo sản phẩm mới có khả năng thương mại cao.

            – Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật, động vật quý hiếm vùng núi phía Bắc Việt Nam.

            – Phân tích trong lĩnh vực hóa sinh chuyên sâu như: các hợp chất trong cơ thể động vật, thực vật có khả năng làm thuốc; đánh giá hàm lượng các chất dinh dưỡng, tồn dư các chất bảo vệ thực vật, dư lượng các chất kháng sinh, chất bảo quản độc hại trong nông – lâm – thủy sản.

  1. Dịch vụ

            – Tư vấn xây dựng các đề tài, dự án khoa học công nghệ.

            – Thực hiện hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề.

            – Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng,…), xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp.

            – Cung cấp các thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng chất lượng, năng suất, bảo vệ môi trường sinh thái (giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, chế phẩm sinh học,…).

            – Tổ chức cung cấp ra thị trường các sản phẩm nông lâm nghiệp đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Nhà nước ban hành.

            – Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật do Trung tâm tạo ra hoặc tiến bộ của đơn vị khác theo pháp luật hiện hành.

            – Tổ chức hội nghị, hội thảo, trình diễn công nghệ, hội chợ công nghệ;

            – Dịch vụ xử lý mối mọt các công trình xây dựng, nhà cửa, cơ quan, bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn, kho tàng, nhà máy, khu đô thị, doanh trại…

            – Tổ chức các dịch vụ công cho cán bộ, sinh viên và khách hàng bao gồm: nhà ở (Nhà khách, Ký túc xá), môi trường (bảo vệ môi trường, đánh giá tác động của môi trường, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu); du lịch (du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa…); học đường (các kỹ năng mềm), ăn uống và các dịch vụ công khác.

            – Các dịch vụ khác theo thỏa thuận với từng đối tác phù hợp với quy định của nhà trường và Pháp luật hiện hành.