PHONG TRÀO MỖI LÀNG MỘT SẢN PHÂM

         Phong trào mỗi làng một sản phẩm (viết tắt OVOP: One village one product) được một nhóm nông dân ở...

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG GIÁ SƠN TRA TẠI KHU VỰC TÂY BẮC

          Tóm tắt: Cây Sơn Tra (Docynia indica) đang là một lựa chọn hàng đầu của đồng bào vùng cao...

Kỹ thuật nhân giống vô tính giống mận Tam Hoa bằng phương pháp ghép đoạn cành trên gốc đào thóc địa phương

Mận Tam Hoa được mệnh danh là “vua” các loại mận vùng Tây Bắc,  là loại cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh...