NHÂN GIỐNG CỦ MÀI BẰNG HẠT, THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

         Trong nội dung nghiên cứ thuộc đề tài "Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và kinh tế để nâng...

CƠ HỘI TIÊU THỤ CỦ MÀI TẠI CÁC TRẠM DỪNG NGHỈ

       Trong chuyến là việc với giáo sư Michio Onjo của Trường Đại học Kagoshima của Nhật Bản, chúng tôi đã có...

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CÂY CỦ MÀI

            Ngày 4 tháng 03 năm 2013 tại phòng họp 4 tòa nhà điều hành Trường Đại học Tây...

CÂU CHUYỆN LẤY GIỐNG CỦ MÀI PHẦN 2

          Chúng tôi mong muốn đào được một củ mài có kích thước thật lớn sau khi đã đào được...

CÂU CHUYỆN LẤY GIỐNG CỦ MÀI PHẦN 1

           Theo kế hoạch năm 2012 của nhóm nghiên cứu “Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và kinh tế...

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRỒNG THỬ NGHIỆM CỦ MÀI

         Trong khuôn khổ dự án TBU-JICA, nhóm Nghiên với tên đề tài là “Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật...

THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO SẢN PHẨM CỦ MÀI

        Trong khuôn khổ dự án TBU-JICA, nhóm Nghiên với tên đề tài là “Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật...

THÔNG BÁO DOWLOAD TÀI LIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRUNG TÂM NCKH&CGCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   THÔNG BÁO