KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY ĐẲNG SÂM TỪ RỄ CỦ

Cây Đảng sâm Tên khoa học: Codonopsis javanica (Blume) Hooc.f.et Thoms. 1885. Tên đồng danh: Campanummoea javanica Blume Thuộc họ:  Hoa chuông (Campanulaceae). Đảng sâm phân bố ở...

THIẾT KẾ TRỒNG RỪNG ĐẶC DỤNG THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG – PHÒNG HỘ SỐP CỘP

               Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt...

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008-2018

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008-2018 TT Tên công trình Bắt đầu Kết thúc Đơn vị tài trợ/đầu tư Chủ...