NIỀM VUI NGƯỜI DÂN BẢN THẲM CỌNG KHI ĐƯỢC NHẬN DÊ GIỐNG TỪ DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÂN RỘNG GIỐNG DÊ CỎ TẠI SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-KTHT-GN ngày 25/6/2020 của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch...

KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY ĐẲNG SÂM TỪ RỄ CỦ

Cây Đảng sâm Tên khoa học: Codonopsis javanica (Blume) Hooc.f.et Thoms. 1885. Tên đồng danh: Campanummoea javanica Blume Thuộc họ:  Hoa chuông (Campanulaceae). Đảng sâm phân bố ở...

THIẾT KẾ TRỒNG RỪNG ĐẶC DỤNG THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG – PHÒNG HỘ SỐP CỘP

               Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt...

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008-2018

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008-2018 TT Tên công trình Bắt đầu Kết thúc Đơn vị tài trợ/đầu tư Chủ...