DANH SÁCH CÁC LỚP TẬP HUẤN NGẮN HẠN TỪ NĂM 2016-2018

TT Nội dung Đơn vị chủ đầu tư Số lượng người tập huấn Số lớp Năm 1 Cử cán bộ giảng dạy 2 học phần: Đo đạc bản đồ lâm...

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN ĐÀO TẠO NGHỀ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018

KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ GIAI ĐOẠN 2013-2018 TT   Tên nghề Số tuyển sinh Đào tạo các năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn 270 35   60 35   140 2 Kỹ...

Kỹ thuật trồng cây bơ

Giáo trình MD01-Xây dựng kế hoạch trồng bơ Giáo trình MD03-Trồng mới Giáo trình MD05-Thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm  

DANH SÁCH CÁC LỚP DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2013-2018

Từ năm 2013 - 2018 sau khi được Sở Lao động Thương Binh & Xã Hội tỉnh Sơn La cấp phép các mã nghề...

HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN CỦA TRUNG TÂM

- Ngày 22/1/2016  Sở Lao động Thương bình xã hội tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động giáo dục nghề...

Tai lieu ky thuat nuoi va phong tri benh cho gia cam

GT modun 01 - Nuoi ga thit cong nghiep GT modun 02 - Nuoi ga sinh san cong nghiep GT modun 03 - Nuoi ga...