BẾ GIẢNG 12 LỚP DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ THƯỜNG XUYÊN NĂM 2020 TẠI 12 XÃ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

44

Năm 2020, Trung tâm NCKH&CGCN đã phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La tổ chức đào tạo cho 360 học viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh Sơn La thuộc 12 xã biên giới (Xã Chiềng On huyện Yên Châu, xã Lóng Phiêng huyện Yên Châu, coque iphone 8 Xã Phiêng Khoài huyện Yên Châu, Xã Chiềng Tương huyện Yên Châu, Xã Phiêng Pằn huyện Mai Sơn, Xã Mường Sai huyện Sông Mã, bracelet fantaisie Xã Mường Cai huyện Sông Mã, bague femme Xã Mường Hung huyện Sông Mã, Xã Mường Và huyện Sốc Cộp, Xã Nậm Lạnh huyện Sốc Cộp, Xã Lóng Sập huyện Mộc Châu và Xã Tân Xuân huyện Vân Hồ). custodia cover samsung Có 3 lớp học nghề kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho Trâu, Bò với 90 học viên và 9 lớp học nghề kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả với 270 học viên.

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-VPĐP ngày 11/5/2020 của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dạy nghề nông nghiệp, nông thôn cho các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới theo đề án số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020; Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dạy nghề nông nghiệp, custodia cover samsung nông thôn cho các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới theo đề án số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020; Kế hoạch số 529/KH-SNN ngày 03/2/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện dạy nghề nông nghiệp nông thôn cho các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới theo đề án số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020.

Ngay sau khi hợp đồng đào tạo giữa Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La với Trung tâm NCKH&CGCNđược ký kết, Trung tâm NCKH&CGCN chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, hoàn thiện hồ sơ lớp học như: Tiến độ giảng dạy, kế hoạch giáo viên, kế hoạch đào tạo, chương trình giảng dạy, bague homme ra quyết định mở lớp, quyết định cử giáo viên tham gia gia giảng dạy, chuẩn bị giáo án lý thuyết, thực hành; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, custodia cover iphone vật tư thiết yếu và văn phòng phẩm phục vụ cho quá trình giảng dạy đồng thời chủ động phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La, custodia cover iphone UBND 12 xã biên giới, xuống làm việc trực tiếp với các lớp học để thống nhất địa điểm tổ chức lớp học; chuẩn bị phòng học, cơ sở vật chất phục vụ lớp học.

Trong quá trình đào tạo mặc dù đường xá xa xôi, đang trong lịch thời vụ nhưng cả giáo viên và học viên đều tích cực tham gia học tập để tiếp thu kiến thức thông qua các nội dung giảng dạy lý thuyết và thực hành. Về cơ bản các học viên đã nắm được kiến thức truyền đạt của các giáo viên, custodia iphone một số học viên yếu đều được các giáo viên chỉ dạy thêm.

Sau thời gian đào tạo nghề Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, custodia cover samsung Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò tại 12 lớp cho lao động nông thôn tại 12 xã biên giới của tỉnh Sơn La; Trung tâm NCKH&CGCN đã hoàn thành tốt các nội dung, coque iphone 7 chương trình đào tạo đề ra; đảm bảo 100% học viên tham gia đào tạo nắm được kiến thức và kỹ năng về nghề. custodia cover samsung Kết thúc khóa học 100% học viên đã tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ đào tạo trình độ nghề dưới 3 tháng.

Kết thúc đào tạo, custodia cover iphone đơn vị đào tạo đã phối hợp với, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La và UBND 12 xã tiến hành tổ chức bế giảng trao chứng chỉ và phát kinh phí cho 360 học viên.