THÔNG BÁO

746

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

TRUNG TÂM NCKH&CGCN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn La, ngày 21tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc các hoạt động dịch vụ của Trung tâm

             Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ, trường Đại học Tây Bắc thông báo các hoạt động dịch vụ triển khai năm 2019, cụ thể như sau:

            1) Cấp chứng chỉ GIS: Thời gian học 30 tiết, tối thiểu 10 học viên/lớp và tối đa 20 học viên/lớp, TS. Vũ Đức Toàn giảng dạy tại Trường Đại học Tây Bắc. Mức học phí 1.000.000 đ/học viên, sinh viên là 500.000 đ/sinh viên.

            2) Cấp chứn chỉ sơ cấp nghề (các nghề trồng trọt, chăn nuôi): Thời gian học tập 3 tháng, tối thiểu 20 học viên/lớp và tối đa 35 học viên/lớp, giáo viên giảng dạy tùy theo nội dung đăng ký học tập, mức học phí 2.500.000 đ/học viên, học tập tại Trường hoặc địa phương tùy theo nhu cầu của người học

3) Tư vấn và lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, nhà lưới: Thời gian thi công và kinh phí tùy thuộc vào diện tích và vị trí thực hiện.

4) Lâm nghiệp: Tư vấn và thiết kế trồng rừng, giám sát thi công trồng rừng, làm đường băng cản lửa, khảo sát điều tra hiện trạng rừng, cung cấp cây giống

       Mọi cá nhân và tổ chức có nhu cầu liên hệ qua email: binhdaohuu@gmail.com  ĐT: 0914 289 128.